12/11/2011

Santa Nit - Silent Night
Santa Nit - Silent Night sang by pupils of ESCOLA Dr. Ferrer - ARTES, Catalonia


Santa Nit (CATALAN)


Santa nit!, plàcida nit!
els pastors han sentit
l'alleluia que els àngels cantant
en el món han estat escampant:
El Messies és nat!
El Messies és nat!

Santa nit!, plàcida nit!
Ja està tot adormit;
vetlla sols en la cambra bressant
dolça Mare que al Nin va cantant;
dorm en pau i repòs,
dorm en pau i repòs.

Santa nit!, plàcida nit!
El Jesús, tan petit,
és el Déu, Ser Suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir,
per l'home redimir