12/10/2011

Klusa nakts - Silent Night


Silent Night in Latvian sang by pupils of Rāmuļu pamatskola Rāmuļu in Latvia
Klusa nakts (LATVIAN)
Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus.
Nomodā vēl ir Jāzeps un Marija.
Kūtī Dāvida pilsētā
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus - Glābējs ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā skaidrībā.
Nu ir dvēsele pestīta,
Jo tu dzimis par mums.