11/18/2011

LEGENDE OVER DE TIJDMAN EN ZIJN LANTAARN


LEGENDE  OVER  DE  TIJDMAN  EN  ZIJN  LANTAARN.

Weet je waarom de lantaarn het symbool is van Cesis? Een lange tijd is verstreken, misschien is er iets nieuws aan toegevoegd of is er informatie verloren gegaan – zo gaat dat door de eeuwen heen.
In vroegere tijden, toen Cecis was omgeven door hoge stenen muren en de enige toegang de grote ijzeren poort was, leefde er een man. Hij was erg rustig en onopvallend, maar hij eerde en hield van zijn werk. De mensen zagen hem heel zelden, maar hoorden wel veel over hem. Als de burgers gingen slapen, ging de man naar buiten in de straten van de stad met zijn betrouwbare hulpen – stok en altijd schijnende lantaarn.
En zo was het vanaf het begin. Niemand vroeg naar de leeftijd van de man en zijn status. De mensen voelden zich veilig en rustig.
Maar op een avond, toen de stad was gehuld in een diepe mist, leek het de mensen, die elkaar op straat tegenkwamen, dat de lantaarn van de man niet helder genoeg scheen.
Hij had altijd heel helder geschenen, maar vandaag was het licht heel zwak.
De nacht kwam. Iedereen was heel rustig. Er waren geen geluiden van rinkelende sleutels en stemmen. De ochtendmist verdween en de mensen ontdekten dat de man was verdwenen. Ze zochten overal en vertelden van alles over hem, maar hadden er geen enkele oplossing voor. Ze herinnerden zich alleen de zwakke gloed van de lantaarn.
Er kwamen nieuwe lantaarndragers en stadsdroombewakers. Hoeveel – daarover is geen informatie. De tijden veranderden, er kwamen oorlogstragedies en vreemde troepen beroofden de stad. Burgers herbouwden het, maar zij bouwden geen torens en muren. Ze leefden door zonder gesloten poort en slechts enkele mensen herinnerden zich de nachtwacht en het geluid van zijn tred, zijn rinkelende sleutels en zijn zachte herhalende woorden „Alles is in orde....”
Als je op een dag in de straten van Cesis een man tegenkomt met een stok en een lantaarn, vergeet dan niet zijn lantaarn te laten schijnen, zodat het licht altijd de veilige weg toont, niet alleen voor de man, maar ook voor je eigen goede gedachten, dromen en bezigheden....

Translated by: Marianne van Leeuwen